Индикативные ставки риска на дату 22.05.2019


Индикативные ставки на заданную дату
Динамика индикативных ставок по инструменту
Инструмент

Инструмент ISIN ЦБ Ставка риска падения Ставка риска роста Симметричная ставка риска
AAPL  US0378331005  20.00  20.00  52.62 
ABRD  RU000A0JS5T7  22.73  56.20  56.20 
ACKO  RU000A0JXS91  17.12  24.29  16.31 
AFKS  RU000A0DQZE3  4.66  6.11  5.61 
AFLT  RU0009062285  6.06  7.15  7.15 
AGRO  US7496552057  50.00  50.00  100.00 
AKNX  RU000A0ZZTQ4  100.00  100.00  100.00 
AKRN  RU0009028674  3.53  2.52  3.38 
AKSP  RU000A1006V3  100.00  100.00  100.00 
ALBK  RU000A0JS2M9  35.64  38.51  39.88 
ALNU  RU000A0JP468  8.43  14.01  11.84 
ALRS  RU0007252813  5.60  4.69  5.45 
AMEZ  RU000A0B88G6  4.56  9.01  9.01 
AMZN  US0231351067  20.00  20.00  52.62 
APTK  RU0008081765  6.97  11.34  11.34 
AQUA  RU000A0JQTS3  12.22  21.01  17.18 
ARMD  RU000A0JP4J4  9.43  14.94  14.94 
ARSA  RU000A0JP0Q7  17.12  42.71  28.50 
ASSB  RU000A0D8MM8  25.02  56.22  56.22 
ATAD-ME  US8766292051  37.00  37.00  100.00 
AVAG  RU000A0JWMY4  35.54  36.60  48.33 
AVAN  RU000A0DM7B3  23.82  38.32  34.16 
AVGR-ME  US05349V2097  100.00  100.00  100.00 
BA  US0970231058  20.00  20.00  56.44 
BABA  US01609W1027  20.00  20.00  52.62 
BANE  RU0007976957  6.59  3.77  6.20 
BANEP  RU0007976965  8.53  5.13  7.81 
BELU  RU000A0HL5M1  8.79  11.86  9.35 
BIDU  US0567521085  20.00  20.00  52.62 
BISV  RU0009059216  23.51  50.61  52.62 
BISVP  RU0009100176  23.51  50.61  52.62 
BLNG  RU000A0J2QG8  10.57  16.84  14.67 
BP  US0556221044  20.00  20.00  35.26 
BRZL  RU0009288658  4.77  5.49  5.49 
BSPB  RU0009100945  4.59  4.59  4.57 
BSPBP  RU000A0JP0U9  35.54  36.60  48.33 
CBOM  RU000A0JUG31  2.25  3.35  3.31 
CH0205819441  CH0205819441  100.00  100.00  100.00 
CH0248531110  CH0248531110  100.00  100.00  100.00 
CH0346828400  CH0346828400  13.00  13.00  100.00 
CH0374882816  CH0374882816  15.00  15.00  100.00 
CH0379268748  CH0379268748  20.00  20.00  100.00 
CH0404311711  CH0404311711  19.00  19.00  100.00 
CHEP  RU0009066807  10.48  11.79  11.79 
CHGZ  RU0009082291  19.83  37.89  26.04 
CHKZ  RU000A0JNST0  22.73  59.11  56.20 
CHMF  RU0009046510  4.77  4.88  4.77 
CHMK  RU0007665170  7.68  12.11  12.11 
CLSB  RU000A0EABG1  19.71  31.70  31.70 
CLSBP  RU000A0EABH9  19.23  28.19  28.19