Центральный курсВалютная пара 21.02.2019  22.02.2019
USD/RUB 65.6051  65.4506  
EUR/RUB 74.4507  74.2464  
EUR/USD 1.134831  1.134388  
CNY/RUB 9.778600  9.745700  
KZT/RUB 17.5067  17.4000  
UAH/RUB 24.3167  24.2912  
GLD/RUB 2839.6791  2805.2000  
SLV/RUB 33.5000  32.9400  
HKD/RUB 8.390200  8.351100  
GBP/RUB 85.6914  85.4859  
BYN/RUB 30.6953  30.6319  
CHF/RUB 65.6755  65.4539  
TRY/RUB 12.431400  12.302000  
GBP/USD 1.306170  1.306113  
USD/CHF 0.998928  0.999950  
USD/CNY 6.709048  6.715844  
USD/KZT 374.742813  376.152874  
USD/TRY 5.277370  5.320322  
JPY/RUB 59.4214  59.2214  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 65.4506
EUR/RUB 74.2464
EUR/USD 1.134388
CNY/RUB 9.745700
KZT/RUB 17.4000
UAH/RUB 24.2912
GLD/RUB 2805.2000
SLV/RUB 32.9400
HKD/RUB 8.351100
GBP/RUB 85.4859
BYN/RUB 30.6319
CHF/RUB 65.4539
TRY/RUB 12.302000
GBP/USD 1.306113
USD/CHF 0.999950
USD/CNY 6.715844
USD/KZT 376.152874
USD/TRY 5.320322
JPY/RUB 59.2214