Центральный курсВалютная пара 07.12.2018  10.12.2018
USD/RUB 66.9981  66.1681  
EUR/RUB 76.3422  75.3359  
EUR/USD 1.139468  1.138553  
CNY/RUB 9.725700  9.629500  
KZT/RUB 18.1000  18.0516  
UAH/RUB 23.9109  24.0506  
GLD/RUB 2663.5788  2662.6634  
SLV/RUB 30.9484  31.0000  
HKD/RUB 8.548600  8.576000  
GBP/RUB 85.5580  84.3795  
BYN/RUB 31.2838  31.3081  
CHF/RUB 67.0021  67.2193  
TRY/RUB 12.451100  12.595000  
GBP/USD 1.277021  1.275229  
USD/CHF 0.999940  0.984362  
USD/CNY 6.888769  6.871395  
USD/KZT 370.155249  366.549780  
USD/TRY 5.380898  5.253521  
JPY/RUB 59.0200  59.3132  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 66.1681
EUR/RUB 75.3359
EUR/USD 1.138553
CNY/RUB 9.629500
KZT/RUB 18.0516
UAH/RUB 24.0506
GLD/RUB 2662.6634
SLV/RUB 31.0000
HKD/RUB 8.576000
GBP/RUB 84.3795
BYN/RUB 31.3081
CHF/RUB 67.2193
TRY/RUB 12.595000
GBP/USD 1.275229
USD/CHF 0.984362
USD/CNY 6.871395
USD/KZT 366.549780
USD/TRY 5.253521
JPY/RUB 59.3132