Центральный курсВалютная пара 24.05.2018  25.05.2018
USD/RUB 61.5667  61.4972  
EUR/RUB 72.0415  72.0947  
EUR/USD 1.1706  1.1721  
CNY/RUB 9.6621  9.6500  
KZT/RUB 18.8613  18.8403  
UAH/RUB 23.6153  23.5193  
GLD/RUB 2551.3632  2560.7700  
SLV/RUB 32.7300  32.6100  
HKD/RUB 7.8466  7.8252  
GBP/RUB 82.1306  82.3651  
BYN/RUB 30.7973  30.7506  
CHF/RUB 62.1936  62.1529  
TRY/RUB 12.9400  13.1342  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 61.4972
EUR/RUB 72.0947
EUR/USD 1.1721
CNY/RUB 9.6500
KZT/RUB 18.8403
UAH/RUB 23.5193
GLD/RUB 2560.7700
SLV/RUB 32.6100
HKD/RUB 7.8252
GBP/RUB 82.3651
BYN/RUB 30.7506
CHF/RUB 62.1529
TRY/RUB 13.1342